Oferta

Oferta firmy POMIARY ELEKTRYCZNE

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną porażeń prądem elektrycznym lub pożarów.
Pomiary elektryczne dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, stacjach paliw, rozdzielnicach na halach produkcyjnych, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych w zakresie:

Pomiary ochrony przed porażeniem.
Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.
Pomiary rezystancji izolacji obwodów.
Pomiary stanu instalacji odgromowych.
Pomiary oświetlenia.
Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji.
Pomiary elektronarzędzi.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

 • Wykonawstwo z zakresu usług w dziedzinie napraw, konserwacji oraz montażu instalacji elektrycznych
 • Wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych, domach jedno i wielorodzinnych
 • Remonty oraz naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Eksploatacja i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Wykonawstwo i montaż rozdzielnic elektrycznych oraz tablic bezpiecznikowych
 • Wykonywanie zasileń, układanie linii kablowych oraz montaż złączy i tablic licznikowych
 • Oświetlenie ogrodów, parków oraz terenow zielonych
 • Wykrywanie i usuwanie nietypowych usterek
 • Układy automatyki i sterowania (przepompownie, bramy automatyczne
 • Systemów sygnalizacji włamania i napadu ( alarmowych) z możliwością powiadomienia
 • Telewizji dozorowej ( kamer przemysłowych) z możliwością zapisu oraz podglądu przez internet
 • Instalacji antenowych rtv i sat
 • Domofonowych i wideodomofonowych

Elektroinstalatorstwo Józef Zieliński

Wykonujemy szeroko pojęte usługi elektryczne, związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, ich modernizacją i konserwacją.

Wykonujemy także pomiary elektryczne, zakładamy sieci komputerowe i telefoniczne oraz instalujemy telewizje dozorowe, domofony i videodomofony. Montujemy instalacje elektryczne.

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach mieszkaniowych przemysłowych, domach jedno i wielorodzinnych (inteligentny dom) oraz świadczymy doradztwo w zakresie instalacji elektrycznych, ich konserwacji, naprawy i unowocześnienia.

Obszarem naszego działania jest przede wszystkim województwo mazowieckie…