Jeśli dopiero wybudowali Państwo dom, to możemy wykonać instalację od podstaw. Moja firma świadczy usługi nie tylko dla Klientów indywidualnych – chętnie przyjmujemy także zlecenia wykonania instalacji w budownictwie przemysłowym lub biurowym.

Po przeprowadzeniu prac wystawiamy stosowne dokumenty, które są niezbędne do oddania budynku do użytkowania.

Naprawy i konserwacja

Konserwacja instalacji elektrycznych to usługa skierowana do właścicieli i zarządców dużych obiektów, w tym budynków użyteczności publicznej

Instalacja elektryczna

Instalacja elektryczna to zespół współpracujących ze sobą elementów elektrycznych o skoordynowanych parametrach technicznych

Instalacja bezpieczeństwo

Przegląd instalacji elektrycznej powinien być dokonywany co pięć lat, chyba że wcześniej zauważymy jakieś niepokojące symptomy

Nie wiesz, czego potrzebujesz? Skontaktuj się z nami

Modernizacja i wykonawstwo instalacji elektrycznych

Sprawna instalacja elektryczna jest niezbędna do komfortowego użytkowania domu lub mieszkania. Moi pracownicy nie tylko usuną wszelkie awarie, ale również tak zmodernizują instalacje, że zmniejszą do minimum ryzyko wystąpienia w ich obrębie usterek w przyszłości . 

Oferta firmy Seb-Bud POMIARY ELEKTRYCZNE

Obszarem naszego działania jest przede wszystkim województwo mazowieckie – Otwock, Józefów, Mińsk Mazowiecki, Konstancin, Piaseczno, Góra Kalwaria, Wiązowna

Instalacja elektryczna w budynku oraz innych obiektach budowlanych pełni funkcję krytyczną, od jej stanu technicznego zależy bowiem funkcjonowanie wielu urządzeń. Konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz okresowych pomiarów instalacji w celu sprawdzenia, czy jej stan pozwala na utrzymanie poziomu i jakości zasilania budynku lub obiektu budowlanego. Drugim powodem przeprowadzania pomiarów eksploatacyjnych jest bezpieczeństwo. Niesprawnie działająca instalacja może być przyczyną porażeń prądem elektrycznym lub pożarów.

Pomiary elektryczne dokonujemy we wszystkich układach sieci: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT, IT, w instalacjach jedno i trójfazowych do 1 kV.

Wykonujemy pomiary odbiorcze i okresowe w instalacjach domowych, budynkach użyteczności publicznej, stacjach paliw, rozdzielnicach na halach produkcyjnych, placach budowy, zakładach pracy, warsztatach, budynkach biurowych, budynkach mieszkalnych w zakresie:

Pomiary ochrony przed porażeniem.
Pomiary zabezpieczeń różnicowoprądowych.
Pomiary rezystancji izolacji obwodów.
Pomiary stanu instalacji odgromowych.
Pomiary oświetlenia.
Pomiary ciągłości PE i małych rezystancji.
Pomiary elektronarzędzi.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZNE

 • Wykonawstwo z zakresu usług w dziedzinie napraw, konserwacji oraz montażu instalacji elektrycznych
 • Wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach przemysłowych, domach jedno i wielorodzinnych
 • Remonty oraz naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych
 • Eksploatacja i konserwacja instalacji elektrycznych
 • Wykonawstwo i montaż rozdzielnic elektrycznych oraz tablic bezpiecznikowych
 • Wykonywanie zasileń, układanie linii kablowych oraz montaż złączy i tablic licznikowych
 • Oświetlenie ogrodów, parków oraz terenow zielonych
 • Wykrywanie i usuwanie nietypowych usterek
 • Układy automatyki i sterowania (przepompownie, bramy automatyczne
 • Systemów sygnalizacji włamania i napadu ( alarmowych) z możliwością powiadomienia
 • Telewizji dozorowej ( kamer przemysłowych) z możliwością zapisu oraz podglądu przez internet
 • Instalacji antenowych rtv i sat
 • Domofonowych i wideodomofonowych

Seb-Bud Elektroinstalatorstwo Józef Zieliński

Wykonujemy szeroko pojęte usługi elektryczne, związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, ich modernizacją i konserwacją.

Wykonujemy także pomiary elektryczne, zakładamy sieci komputerowe i telefoniczne oraz instalujemy telewizje dozorowe, domofony i videodomofony. Montujemy instalacje elektryczne.

Oferujemy kompleksowe wykonawstwo instalacji elektrycznych w obiektach mieszkaniowych przemysłowych, domach jedno i wielorodzinnych (inteligentny dom) oraz świadczymy doradztwo w zakresie instalacji elektrycznych, ich konserwacji, naprawy i unowocześnienia.

Instalacje elektroniczne
Zaopatrzenie w energię elektryczną
Surround Sound
Security Camera
Oszczędzanie energii elektrycznej
Konfiguracja zasilania rezerwowego

Masz projekt elektryczny lub problem?

Wykonujemy szeroko pojęte usługi elektryczne, związane z wykonaniem instalacji elektrycznych, ich modernizacją i konserwacją.

Facebook
Call Now Button